Excelsior

Koor

De Christelijke Oratorium Vereniging Excelsior is gevestigd te Leiderdorp en opgericht op 1 oktober 1896 onder de naam Christelijke Gemengde Zangvereniging.
Het doel van de vereniging is het zingen van voornamelijk geestelijk repertoire en grote oratoriawerken, al dan niet begeleid door een instrumentaal ensemble of orkest.

De COV Excelsior is een koor met een rijke historie, bekende en minder bekende oratoria, missen, cantates en motetten komen aan bod. Bovendien verleent het koor medewerking aan cantatediensten in de regio Leiden en neemt het incidenteel deel aan andere evenementen. Excelsior telt circa ruim 70 leden. Vanaf december 2005 heeft Hans van der Toorn de leiding op zich genomen.

Zoals elke vereniging streeft "Excelsior" naar handhaving van kwaliteit en liever nog naar verbetering hiervan. Bij nieuwe leden wordt een stemtest afgenomen om te beoordelen of de stem geschikt is voor het koor en om de plaats in het koor te bepalen. Bovendien wordt er stemvorming aangeboden en worden de leden om de 3 à 4 jaar individueel getest om zo het niveau van het koor te waarborgen. Van de leden wordt verwacht dat zij wekelijks de repetities bijwonen en ook thuis studeren. Men kan -online- gebruik maken van per stemsoort op de ledenpagina van de koorwebsite beschikbaar gesteld oefenmateriaal.

Excelsior repeteert iedere maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur, met uitzondering van feestdagen zoals tweede Paas- en Pinksterdag en de zomervakantie. De repetities vinden normaliter plaats in de Dorpskerk, Hoofdstraat 19 / hoek Eikenlaan te Leiderdorp. 

De contributie bedraagt € 20,00 per maand, te betalen op ING-rekening NL38INGB0005947958 t.n.v. COV Excelsior te Leiderdorp.

Lid worden

Kom vrijblijvend enkele keren met ons mee repeteren! Als je het leuk vindt, mag je enkele repetitieavonden vrijblijvend en gratis met ons mee repeteren. Daarna volgt een stemtest door de dirigent. Die test is echt niet eng, want het gaat er heel ontspannen aan toe. De dirigent bepaalt vervolgens je eventuele plaats in het koor. Daarna kun je als projectlid of als gewoon lid ons koor komen versterken. Als projectlid bind je je niet aan een lidmaatschap, maar doe je mee met de repetities tot en met de uitvoering. Projectleden betalen in principe dezelfde contributie als vaste leden. Om een evenwichtiger leeftijdsopbouw van het koor te bevorderen, nodigen wij vooral ook jonge mensen uit om zich aan te melden! Vooraf aanmelden is handig, omdat we je dan goed kunnen "opvangen". Kom en zing met ons mee!

Bij de tenoren en bassen zijn meerdere vacatures, maar aan TENOREN is het grootste gebrek.


Van nieuwe leden/projectleden wordt verwacht dat zij:

Men kan driemaal een repetitie op proef bijwonen, daarna zal de dirigent een stemtest afnemen om de stem te testen en de plaats in het koor te kunnen bepalen.

Nieuwe leden ontvangen bij aanvang van het lidmaatschap een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering. De contributie dient bij voorkeur per kwartaal, half jaar of per jaar overgemaakt te maken op de bankrekening van het koor.

Leden krijgen bladmuziek soms in bruikleen. Grotere werken kunnen ook aangeschaft worden. Bij uitvoeringen dragen de heren een zwart kostuum met wit overhemd en zwarte strik. De dames dragen een combinatie van een zwarte rok of lange wijdvallende zwarte broek met een zwarte soepel vallende blouse.

Download de Excelsior-Info flyer!

Inlichtingen bij Merel van Dijke, 2e secretaris, tel. 06-30609601 of via e-mail.

Correspondentieadres

Edelkarper 12
2318 NK Leiden
tel.: 06-37192747
email: info@covexcelsiorleiderdorp.nl