Excelsior

Archief 2005

Wolfgang Lange - Dirigent 2000 tot 2005

Wolfgang Lange studeerde hobo bij Han de Vries (Amsterdam), Gerhard Turetschek (Wenen, “cum laude”) en Christian Schneider (Keulen, “Konzertfach”) Hij was freelance hoboïst in diverse orkesten en is medeoprichter en vaste hoboïst van het Helios Ensemble.
Hij studeerde koordirectie bij Barend Schuurman aan de Hogeschool voor Muziek te Rotterdam en vervolgde zijn opleiding “tweede fase” bij Louis Buskens aan de Hogeschool voor Muziek te Tilburg.
Wolfgang Lange is ook dirigent van het Utrechts Kamerkoor en het Waterlands Kamerkoor te Purmerend.
Recensie.

29 september 2005 - Lezing Bert Boter - “Ein deutsches Requiem”

"Van Duits requiem tot Hongaarse dansen"
Een muzikale reis door het leven en werk van Johannes Brahms

Op donderdag 29 september 2005 hield Bert Boter, afgestudeerd op Johannes Brahms en zijn Deutsches Requiem, in de Sociëteit Oud Leiderdorp een lezing met muziek over de componist Brahms.

Voorafgaande aan het concert gaf Bert Boter op 8 oktober een toelichting op het later ten gehore gebrachte Requiem.

29 mei 2005 - Klootschieten

De leden van de C.O.V. Excelsior zingen niet alleen graag; ze doen ook enthousiast mee met lokale activiteiten.
Zo waren zij op zondag 29 mei 2005 met twee teams "Klootnootjes" actief bij het jaarlijkse Klootschietfestijn in park De Houtkamp.
En dat deden ze lang niet slecht. Zij eindigden tenslotte bij de eerste drie van de categorie verenigingen.

15-17 april 2005 - Studieweekend Domburg

Van 15 t/m 17 april 2005 verbleef het koor in Stayokay hotel Kasteel Westhove in Domburg.

Naast het instuderen van deel 3 en 6 van het Deutsches Requiem van Johannes Brahms werd er ook tijd ingeruimd voor ontmoeting en ontspanning.

Tevens verleende C.O.V. Excelsior op zondagmorgen medewerking aan een kerkdienst in Domburg.

10 december 2005 - Kerstconcert Dorpskerk

Op 10 december gaven C.O.V. Excelsior, Muziekensemble Pur Sang en de Cantorijen van de Dorpskerk en de Scheppingskerk een gezamenlijk Kerstconcert in de Dorpskerk. Medewerking werd verleend door de solisten Elisabeth van Duijn, sopraan en Rien Vis, bas. Het orgel werd bespeeld worden door de heren Hans Vis en Tjepko Tiersma. De koordirigenten Cees Moejes, Elisabeth van Duijn, Theo van der Hoorn en Jos Schohaus hadden beurtelings de leiding.

Voorafgaand aan het concert werden om 17.00 uur bij het ontsteken van de lichtjes in de kerstboom buiten al enkele kerstliederen gezongen.

Het concert, inclusief de zgn. Scratchmiddag, werd financieel mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Lionsclub Leiderdorp, de Lionsclub Rhijnlandt Leiderdorp en de Rotaryclub Leiderdorp.

30 oktober 2005 - Cantatedienst in de Pieterskerk

Cantate BWV 140 van Johann Sebastian Bach

8 oktober 2005 - Concert in Dorpskerk


J. Brahms, Ein Deutsches Requiem.

29 september 2005 - Sociëteit Oud Leiderdorp, Hoofdstraat 12

Lezing door Bert Boter: J. Brahms, Ein Deutsches Requiem.

28 mei 2005 - Concert in Dorpskerk - t.g.v. het 40-jarig organistenjubileum van Hans Vis

Jubileumconcert Hans Vis (40-jarig organisten jubileum) in de Dorpskerk te Leiderdorp onder leiding
van Wolfgang Lange en op het orgel begeleid door Hans Vis. Gezongen:

21 januari 2005 - Benefietconcert "Leiderdorp voor Azië"

Benefietconcert "Leiderdorp voor Azië" t.b.v. de slachtoffers van de Tsunami-ramp in Azië
olv Jos Schohaus in de Scheppingskerk te Leiderdorp.

Uitgevoerd werd:

Aan dit concert namen vele verenigingen op cultureel gebied en solisten uit Leiderdorp deel.

"Het Benefietconcert “Leiderdorp voor Azië” dat op 21 januari plaats vond in de Scheppingskerk heeft € 2241,00 opgebracht voor de slachtoffers van de ramp in Azië. Naast het doel, geld voor Azië binnenbrengen, bood de avond de toehoorders een goed inzicht in datgene wat Leiderdorp op het gebied van koormuziek te bieden heeft. Het gevarieerde en strak geregisseerde programma gaf het concert spontaan het karakter van een muzikale promotieavond. Een concept dat om herhaling vraagt, daar waren na afloop velen in het publiek het over eens."
(bron Leiderdorps Weekblad, 26 januari 2005)