Excelsior

Nieuws 2010

Hans van der Toorn 5 jaar dirigent 11 december 2010

C.O.V. Excelsior Leiderdorp

Op 11 december 2010 vóór de repetitie van het mini-kerstconcert werd Hans door zijn Leiderdorpse koor toegezongen met het lied: HIJ IS DE BESTE!

Kerstconcert - Dorpskerk Leiderdorp 11 december 2010

 Solist: Rien Vis (bas)
 Orgel: Petra Veenswijk
 Dirigent: Hans van der Toorn

Collecte bij de uitgang (€ 600,-) was bestemd voor de renovatie van de Scheppingskerk. Na afloop van het concert werden de lichtjes van de kerstboom bij de Dorpskerk ontstoken, gevolgd door KERSTSAMENZANG. En er was traditiegetrouw glühwein en warme chocolademelk, aangeboden door de Vrienden van het Oude Dorp.

Studieweekend in "De Stoppelberg" 28-30 mei 28 mei 2010

Vrijdag vertrokken leden van COV Excelsior vanuit Leiderdorp e.o. naar de Veluwe om “op de hei” te gaan werken aan het repertoire voor het concert van januari 2011. Het weer zat mee en dus kon men bij aankomst nog even genieten van de mooie omgeving van “De Stoppelberg”. Daarna begon het serieuze werk.

In vijf sessies van twee uur werden delen van de Berliner Messe en één van de antifonen van Arvo Pärt onder handen genomen evenals het Requiem van John Rutter. Voor dirigent Hans van de Toorn en het koor zijn het kostbare momenten. Tijdens een studieweekend ben je intensief met de muziek bezig. Je merkt dat je de stukken beter leert kennen.
Voor het bestuur is het eerst veel geregel, maar het effect op het koor, in termen van verbondenheid en muzikaliteit, maakt alles weer goed.
Iedereen was enthousiast over de behaalde resultaten.

Voor de tenoren zat het niet mee. Jammer dat we niet meer tenoren hebben. Zeker toen bij Pärt ook nog een splitsing moest worden doorgevoerd, voel je dat gemismerkte een van hen op. Tenoren, ze zijn meer dan welkom bij Excelsior. Jammer genoeg zijn ze niet dik gezaaid. Het is zulke mooie muziek om te zingen, dat ik me verbaas dat er niet meer mensen eens langskomen om het te ervaren.

Op zondagmiddag na de laatste repetitie werd de terugreis aanvaard. In opperbeste stemming namen we afscheid in de wetenschap elkaar maandagavond weer te zien tijdens de gewone repetitie in de Dorpskerk. “We zijn echt nog niet klaar met deze stukken, maar we hebben flink wat nootjes ingestudeerd. U ziet dat we er alles aan doen om in januari 2011 weer een prachtig concert te kunnen geven.”

PR - Edo Elstak
foto: L. Poslawsky-Rutgers

Plantjesmarkt 8 mei 2010

Op zaterdag 8 mei 2010 was er de jaarlijkse plantjesmarkt van C.O.V. Excelsior te Leiderdorp.

Onze plantjes en plantjesverkopers stonden bij de winkelcentra ORANJEGALERIJ en SANTHORST.

Als u plantjes bij ons kocht, dan heeft u (bloeiende) plantjes van prima kwaliteit voor uw tuin en balkon! Bovendien heeft u daarmee onze vereniging financieel gesteund. Dank u wel!

Scratch "The Crucifixion" Hooglandse Kerk Leiden 3 april 2010

Maar liefst zestien leden van ons koor maakten deel uit van het grote scratch-koor dat op zaterdag 3 april in de middag de Crucifixion van J. Stainer instudeerde. De deelnemers kwamen uit heel Nederland. De repetitie o.l.v. Rudolf Grasman verliep vlotjes. De dirigent besteedde zoals ieder jaar extra aandacht aan de -ons bekende- pijnpuntjes in dit muziekstuk. Voor "ons" was het wat makkelijker dan voor de meeste andere deelnemers, omdat "Excelsior" dit Passiewerk recent uitvoerde.

De uitvoering vond plaats in de vesper van 17.00 uur, geleid door ds. Ad Alblas. De Vesper werd gehouden onder auspiciën van de Commissie Bijzonder Kerkenwerk P.K.N. - Leiden.

Foto: 14 van 16 deelnemers van Excelsior met dirigent Rudolf Grasman.

Hooglandse Kerk Leiden, Stille zaterdag 3 april 2010
Aart Mateboer - tenor
Marcel Moester - bas
Dirk Out - orgel
Rudolf Grasman - dirigent

Bent u ook enthousiast geworden? De volgende "Crucifixion-Vesper" is op Stille zaterdag 23 april 2011.

Jubilarissen 2010 31 maart 2010

Annie Schreuder en Janny van Osnabrugge- van Hemert:
60 en 50 jaar lid.

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van COV Excelsior op woensdag 31 maart 2010 werden twee bijzondere jubilarissen gehuldigd. De dames Annie Schreuder en Janny van Osnabrugge- van Hemert zijn resp. 60 en 50 jaar lid van Excelsior. Zij begonnen hun zangcarrière als jongedames bij de “Zangvereniging Excelsior”, waar Hans Boelee dirigent was. “Dat was nog de periode waarin wij stevige psalmen en gezangen zongen,” vertelt Janny. “In die periode hebben we met het koor ook platen gemaakt en deelgenomen aan zangcompetities”, herinnert Annie. Ze hebben al heel wat dirigenten zien komen en gaan. Hoewel ze geen favorieten hebben, heeft Annie goede herinneringen aan Peter Siereveld. “Hij heeft de zangvereniging op oratorium niveau gebracht”. Er is veel veranderd in de loop van de tijd. “Toen ik kwam, werd er nog geen stemtest afgenomen. De dirigent zei: “Je hebt een zware stem. Ga maar bij de alten staan.” Toen dat niet meer lukte, ben ik overgestapt naar de tenoren.” En dus zingt Janny bijna de helft van haar lidmaatschap al als tenor in het koor.

Omdat Excelsior is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangersbond kregen de jubilarissen van de bond respectievelijk de gouden KCZB- speld en een speciaal handgemaakt herinneringsbord. Ze zijn niet alleen al lang lid, maar ook zeer trouw. Alle twee zijn meerdere keren door het bestuur onderscheiden met de “zangzaadmedaille”. Een eerbetoon van het koor aan leden die in een jaar geen enkele repetitie hebben gemist. Voor Janny een vanzelfsprekendheid, want op de repetitie moet je de muziek toch leren. “Ik zing graag veel uit mijn hoofd en dan heb je die repetities echt wel nodig.”

Voor Annie is dit een goed moment om haar zangersloopbaan te beëindigen. Ze heeft, met weemoed in het hart, afscheid genomen van “haar” Excelsior. De voorzitter Karin Kopp huldigde hen en zette hen in de bloemen. Voor Janny is het nog even volhouden om de mijlpaal van 60 te bereiken. “Aan mij zal het niet liggen,” zegt ze lachend.

Twee andere leden ontvingen een bloemetje omdat zij 12½ jaar lid zijn van de vereniging.

Passieconcert "Ave Crux" (Dorpskerk Leiderdorp) 20 maart 2010

zaterdag 20-03-'10 20.15 uur

Passieconcert

Plaats: Dorpskerk Leiderdorp

recensie

Solisten: Gerben Houba (tenor); Bas Kuijlenburg (bas)
Begeleiding: Wouter van Belle (vleugel en orgel)
Dirigent: Hans van der Toorn

THE CRUCIFIXION en de VIA CRUCIS

Twee verschillende vertellingen van het lijden en sterven van Christus........

John Stainer's “Crucifixion” dateert van 1887 en de “Via Crucis” van Liszt van 1878. Beide werken werden dus geschreven in de periode die we “hoogromantiek” noemen. Toch is er een wereld van verschil tussen beide stukken.

Franz Liszt (1811), de grote pianovirtuoos en romanticus bij uitstek, keert op het eind van zijn leven meer in zichzelf en schrijft in een stijl, ontdaan van alle romantische bombast, puur, ingetogen, zelfs bijna kaal, maar daardoor zeer indringend.
Als diepgelovige katholiek beschrijft hij het lijdensverhaal volgens de 14 statiën van de Kruisweg, zoals we die in menige katholieke kerk langs de muren aantreffen. Op Goede Vrijdag gaat de priester alle statiën langs en staat bij elke afbeelding even stil met een meditatie, gebed en gezang.
Om het stuk a.h.w. tijdloos te maken, gebruikt Liszt de Latijnse taal, muzikale motieven uit het Gregoriaans en ook citeert hij Bach. Sommige statiën worden alleen instrumentaal verklankt. Liszt gaf zelf aan, dat het stuk zowel op orgel als op piano begeleid kan worden. Wij hebben gekozen voor de piano, ook om het contrast met de muziek van Stainer duidelijker te maken.

Engeland, het land dat eigenlijk sinds Purcell geen componisten van betekenis had voortgebracht, beleefde op het eind van de 19e eeuw een ware opleving. Vooral Edward Elgar had de Engelse muziek weer op de kaart gezet. John Stainer (1840), zelf organist, besloot een stuk te schrijven voor de lijdenstijd, dat ook door een behoorlijk kerkkoor uitgevoerd kan worden. Geen orkest, maar het orgel als begeleiding. Hij gebruikt de tekst van dominee (reverend) J. Sparrow-Simpson. De tekst belicht vooral de dramatiek bij het lijden en sterven van Christus. De pijn, de twijfel, de angst, alle emoties, zowel van Jezus zelf, als van zijn volgelingen, de kerk, de gelovigen, worden belicht en vertaald in muziek die rijk is aan dramatiek en contrasten. Muziek vol deemoed (Jesu, bowed in bitter anguish) staat tegenover triomfantelijke muziek bij het vieren van de overwinning op de dood (Fling wide the gates!). De “Congregation”, de gemeente zingt samen met het koor een aantal koralen. De muziek van Stainer is rijk aan dynamiek en emotie, maar toch even oprecht en vol van devotie als de ingetogen, serene muziek van Liszt. U als luisteraar kunt zelf bepalen welke muziek u het meest gepast vindt bij de thematiek van de lijdenstijd.

Hans van der Toorn

Tijdens de uitvoering van de Via Crucis van Liszt werden afbeeldingen van schilderijen van de 14 statiën (van de kunstenaar Ted Felen) geprojecteerd op de muur naast het gebrandschilderde raam van "de Zaaier".

Wisseltrofee 16 maart 2010

Op de ALV van 2010 ontving Margreet Reidsma de "Marijke van Pernis Wisseltrofee" als dank voor haar werk als secretaris van COV Excelsior Leiderdorp. Op haar eigen -bijzonder kundige- wijze heeft zij het vele en soms moeilijke werk in deze cruciale functie in de vereniging 9 jaar achtereen gedaan.

Cantatedienst - Hooglandse Kerk Leiden 31 januari 2010

zondag 31-01-'10 19.00 uur

Medewerking aan cantatedienst in Hooglandse Kerk, Leiden

voorganger: ds. Ad Alblas

recensie

Cantate: "Alles was ihr tut, mit Worten oder mit Werken" - D. Buxtehude
Solisten: Kitty Jansen (sopraan), Rien Vis (bas)
Begeleiding: Ensemble uit het Leiderdorps Kamerorkest (o.l.v. Stephan Pas)