Excelsior

Nieuws maart 2010

Jubilarissen 2010 31 maart 2010

Annie Schreuder en Janny van Osnabrugge- van Hemert:
60 en 50 jaar lid.

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van COV Excelsior op woensdag 31 maart 2010 werden twee bijzondere jubilarissen gehuldigd. De dames Annie Schreuder en Janny van Osnabrugge- van Hemert zijn resp. 60 en 50 jaar lid van Excelsior. Zij begonnen hun zangcarrière als jongedames bij de “Zangvereniging Excelsior”, waar Hans Boelee dirigent was. “Dat was nog de periode waarin wij stevige psalmen en gezangen zongen,” vertelt Janny. “In die periode hebben we met het koor ook platen gemaakt en deelgenomen aan zangcompetities”, herinnert Annie. Ze hebben al heel wat dirigenten zien komen en gaan. Hoewel ze geen favorieten hebben, heeft Annie goede herinneringen aan Peter Siereveld. “Hij heeft de zangvereniging op oratorium niveau gebracht”. Er is veel veranderd in de loop van de tijd. “Toen ik kwam, werd er nog geen stemtest afgenomen. De dirigent zei: “Je hebt een zware stem. Ga maar bij de alten staan.” Toen dat niet meer lukte, ben ik overgestapt naar de tenoren.” En dus zingt Janny bijna de helft van haar lidmaatschap al als tenor in het koor.

Omdat Excelsior is aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangersbond kregen de jubilarissen van de bond respectievelijk de gouden KCZB- speld en een speciaal handgemaakt herinneringsbord. Ze zijn niet alleen al lang lid, maar ook zeer trouw. Alle twee zijn meerdere keren door het bestuur onderscheiden met de “zangzaadmedaille”. Een eerbetoon van het koor aan leden die in een jaar geen enkele repetitie hebben gemist. Voor Janny een vanzelfsprekendheid, want op de repetitie moet je de muziek toch leren. “Ik zing graag veel uit mijn hoofd en dan heb je die repetities echt wel nodig.”

Voor Annie is dit een goed moment om haar zangersloopbaan te beëindigen. Ze heeft, met weemoed in het hart, afscheid genomen van “haar” Excelsior. De voorzitter Karin Kopp huldigde hen en zette hen in de bloemen. Voor Janny is het nog even volhouden om de mijlpaal van 60 te bereiken. “Aan mij zal het niet liggen,” zegt ze lachend.

Twee andere leden ontvingen een bloemetje omdat zij 12½ jaar lid zijn van de vereniging.

Passieconcert "Ave Crux" (Dorpskerk Leiderdorp) 20 maart 2010

zaterdag 20-03-'10 20.15 uur

Passieconcert

Plaats: Dorpskerk Leiderdorp

recensie

Solisten: Gerben Houba (tenor); Bas Kuijlenburg (bas)
Begeleiding: Wouter van Belle (vleugel en orgel)
Dirigent: Hans van der Toorn

THE CRUCIFIXION en de VIA CRUCIS

Twee verschillende vertellingen van het lijden en sterven van Christus........

John Stainer's “Crucifixion” dateert van 1887 en de “Via Crucis” van Liszt van 1878. Beide werken werden dus geschreven in de periode die we “hoogromantiek” noemen. Toch is er een wereld van verschil tussen beide stukken.

Franz Liszt (1811), de grote pianovirtuoos en romanticus bij uitstek, keert op het eind van zijn leven meer in zichzelf en schrijft in een stijl, ontdaan van alle romantische bombast, puur, ingetogen, zelfs bijna kaal, maar daardoor zeer indringend.
Als diepgelovige katholiek beschrijft hij het lijdensverhaal volgens de 14 statiën van de Kruisweg, zoals we die in menige katholieke kerk langs de muren aantreffen. Op Goede Vrijdag gaat de priester alle statiën langs en staat bij elke afbeelding even stil met een meditatie, gebed en gezang.
Om het stuk a.h.w. tijdloos te maken, gebruikt Liszt de Latijnse taal, muzikale motieven uit het Gregoriaans en ook citeert hij Bach. Sommige statiën worden alleen instrumentaal verklankt. Liszt gaf zelf aan, dat het stuk zowel op orgel als op piano begeleid kan worden. Wij hebben gekozen voor de piano, ook om het contrast met de muziek van Stainer duidelijker te maken.

Engeland, het land dat eigenlijk sinds Purcell geen componisten van betekenis had voortgebracht, beleefde op het eind van de 19e eeuw een ware opleving. Vooral Edward Elgar had de Engelse muziek weer op de kaart gezet. John Stainer (1840), zelf organist, besloot een stuk te schrijven voor de lijdenstijd, dat ook door een behoorlijk kerkkoor uitgevoerd kan worden. Geen orkest, maar het orgel als begeleiding. Hij gebruikt de tekst van dominee (reverend) J. Sparrow-Simpson. De tekst belicht vooral de dramatiek bij het lijden en sterven van Christus. De pijn, de twijfel, de angst, alle emoties, zowel van Jezus zelf, als van zijn volgelingen, de kerk, de gelovigen, worden belicht en vertaald in muziek die rijk is aan dramatiek en contrasten. Muziek vol deemoed (Jesu, bowed in bitter anguish) staat tegenover triomfantelijke muziek bij het vieren van de overwinning op de dood (Fling wide the gates!). De “Congregation”, de gemeente zingt samen met het koor een aantal koralen. De muziek van Stainer is rijk aan dynamiek en emotie, maar toch even oprecht en vol van devotie als de ingetogen, serene muziek van Liszt. U als luisteraar kunt zelf bepalen welke muziek u het meest gepast vindt bij de thematiek van de lijdenstijd.

Hans van der Toorn

Tijdens de uitvoering van de Via Crucis van Liszt werden afbeeldingen van schilderijen van de 14 statiën (van de kunstenaar Ted Felen) geprojecteerd op de muur naast het gebrandschilderde raam van "de Zaaier".

Wisseltrofee 16 maart 2010

Op de ALV van 2010 ontving Margreet Reidsma de "Marijke van Pernis Wisseltrofee" als dank voor haar werk als secretaris van COV Excelsior Leiderdorp. Op haar eigen -bijzonder kundige- wijze heeft zij het vele en soms moeilijke werk in deze cruciale functie in de vereniging 9 jaar achtereen gedaan.