Excelsior

Nieuws december 2010

Hans van der Toorn 5 jaar dirigent 11 december 2010

C.O.V. Excelsior Leiderdorp

Op 11 december 2010 vóór de repetitie van het mini-kerstconcert werd Hans door zijn Leiderdorpse koor toegezongen met het lied: HIJ IS DE BESTE!

Kerstconcert - Dorpskerk Leiderdorp 11 december 2010

 Solist: Rien Vis (bas)
 Orgel: Petra Veenswijk
 Dirigent: Hans van der Toorn

Collecte bij de uitgang (€ 600,-) was bestemd voor de renovatie van de Scheppingskerk. Na afloop van het concert werden de lichtjes van de kerstboom bij de Dorpskerk ontstoken, gevolgd door KERSTSAMENZANG. En er was traditiegetrouw glühwein en warme chocolademelk, aangeboden door de Vrienden van het Oude Dorp.