Excelsior

Nieuws 2014

Nieuwe vriend 29 november 2014

We verwelkomen weer een Vriend van COV Excelsior:

Hans van der Toorn, musicus - Rotterdam

Grote clubactie 29 november 2014

Ook dit jaar verkochten onze leden u weer loten van de Grote Clubactie.
De landelijke start van de actie was op zaterdag 12 september. De lotenverkoop vond plaats in september t/m november. Wij verkochten de loten - die € 3,00 per stuk kostten - via eenmalige machtiging. Van elk verkocht lot gaat 80%, dus € 2,40 rechtstreeks naar de vereniging! Wij bekostigen er onder meer onze concerten mee, wat onmogelijk alleen uit de kaartenverkoop lukt. Op 27 november was de officiele trekking van de winnende loten met een hoofdprijs van € 100.000,00. Wij bedanken alle lopers en kopers.

Concert "Oratorium meets opera" 1 november 2014

Een samenwerking tussen COV Excelsior en Toonkunstkoor Leiden.

Solisten:
Michelle Mallinger, sopraan
Matthijs Mesdag, bas
Jules Schaap, tenor

Begeleiding:
Leiderdorps Kamerorkest

Algehele leiding:
Hans van der Toorn

Recensie Leidsch Dagblad

Zaterdag 1 november in de Pieterskerk Leiden.

Evensong - Het Kruispunt Voorschoten 13 april 2014

Het gezongen repertoire:

Organist: Herman Lodder
Voorganger: ds. Bert Boter
Dirigent: Hans van der Toorn

Palmzondag 13 april om 19:00 uur in het Kruispunt, Schoolstraat 2 Voorschoten.

Evensong 9 februari 2014

Zondag 9 februari 2014 om 17:00 uur in de Scheppingskerk Leiderdorp.

Het gezongen repertoire:

Organist: Hans Vis
Voorganger: ds. Ria Pasterkamp
Dirigent: Hans van der Toorn

Evensong (of Choral Evensong) is de naam van een kerkdienst in de late middag of avond waarbij het grootste deel van de dienst gezongen wordt. De Evensong is afkomstig uit de Anglicaanse Kerk en andere kerken in de anglicaanse traditie, maar wordt tegenwoordig ook in steeds meer kerken in Nederland toegepast. Een Evensong kan gezien worden als het equivalent van de vespers in de Rooms-katholieke en de Lutherse kerk.

Bij een Evensong is een koor betrokken dat zowel a capella als met orgelbegeleiding zingt. De kerkgangers hebben soms een participerende rol wanneer zij enkele liederen meezingen. Het koor zingt Engelse koormuziek van componisten als William Byrd en Herbert Howells.