Excelsior

Nieuws 2015

Verkoop ansichtkaarten 4 december 2015

COV Excelsior is gestart met een nieuwe geldwervingsactie: de verkoop van drie setjes ansichtkaarten. De foto's ervoor zijn gemaakt door koorleden. Een deskundige jury maakte de selectie. Elk setje bestaat uit acht kaarten met bijpassende enveloppen. De opbrengst van de actie wordt gebruikt om onze concerten mogelijk te maken. De kaarten kosten € 7,50 per set. Te bestellen via onze leden.

Thema's: jaargetijden, abstract en bloemen.

Koren Zingen Voor Ouderen 1 november 2015

COV Excelsior wil binnenkort Ă©Ă©n of meerdere keren een uitvoering geven in een zorgcentrum in Leiderdorp of omgeving. Jaarlijks treden zo'n 370 koren op in 175 zorgcentra in de regio. Fonds 1818 brengt beide partijen samen en geeft koren een vergoeding voor hun optreden. Bewoners en verzorgers van het verzorgingshuis en begeleiders hebben gratis toegang.

Na onze koorreis - gelezen op website "Amici Chorus" 18 mei 2015

May18th 2015

Cari Amici,

What an extraordinary experience to meet with such a lovely Dutch choir last week, rehearse together so amicabily and perform so effectively Vivaldi’s glorious Gloria!

Thank you for being such a hard working and trusting choir, so warm and outgoing, so welcoming, so willing to share your art and share hospitality. What a lovely party afterwards … a great place in which to perform music and to be able to share further the experience over a gloss of wine and a finger or two of taramasalata !

None of this is ever possible with out the hard work of a core group … whether in advance , in moving chairs, replacing chairs, arranging food, drinks, serving us all, clearing up! Thank you to all who contributed further to the success of the evening in addition to singing!

I bid farewell to Excelsior yesterday as they and Christopher contributed to the morning service , part of the annual programme of the Sacconi Festival at St Eanswythe’s Folkestone. I am sure we will be in contact soon to arrange our trip to Holland and to embark on the next project.

Website Amici Chorus

Koorreis naar Canterbury - Engeland 13-17 mei 13 mei 2015

Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, zongen wij in St. Paul’s Church in Canterbury samen met Amici Chorus, onder leiding van professor Grenville Hancox en met begeleiding van een orkest:

Aansluitend zong "Excelsior" onder leiding van onze eigen maestro Hans van der Toorn en onder begeleiding door organist Christopher Gower op een mooi Engels orgel:

Soliste: Kitty Jansen - sopraan (Psalm 42)

Na afloop van de kerkdienst bood onze gastheer, Amici Chorus, ons in een zaal van deze kerk een prima verzorgde receptie aan. Er werd al gerept over een tegenbezoek van het Engelse koor aan COV Excelsior!

Op zondag 17 mei zong Excelsior een groot gedeelte van dezelfde cantate van Mendelssohn in de eeuwenoude St. Mary's & St. Eanswythe's Church in Folkestone. Dit gebeurde in de afsluitende kerkdienst van een festival voor kamermuziek. Ook nu werden we begeleid door organist Christopher Gower; weer op zo'n prachtig Engels orgel!

De deelnemers -koorleden en introducé's- hebben genoten van een in alle opzichten geslaagde koorreis. Met dank aan de koorreiscommissie, bestaande uit Haro Hielkema, Liesbeth Poslawsky en Agnes Verweij!

Plantjesmarkt 9 mei 2015

Op zaterdag 9 mei verkochten wij -net als voorgaande jaren- weer perkplantjes. Ook nu weer op twee plekken bij winkelcentrum Santhorst:

De plantjesmarkt is een initiatief van de Activiteitencommissie. Met de netto opbrengst financiert het koor mede haar concerten.

Dankbetuiging familie De Graaf mei 2015

COV Excelsior heeft een bedankkaart ontvangen met de tekst:

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het overlijden van mijn lieve vrouw en mijn lieve mamma Elisabeth de Graaf-Roest, Bep. Voor het medeleven en de steun in deze moeilijke tijd willen wij iedereen hartelijk bedanken. Dit hebben wij bijzonder op prijs gesteld.

Frans sr. en Frans jr.

Leiderdorp, mei 2015.

Lintje voor koorlid 25 april 2015

Ellis Groothoff was Ă©Ă©n van de gelukkigen die op 24 april 2015 bij gelegenheid van de jaarlijkse "lintjesregen" een koninklijke onderscheiding ontving in het gemeentehuis van Leiderdorp. Zij kreeg deze voor haar inzet bij Pluspunt, de Diaconie, COV Excelsior, de Stedenband en de NCRV. Proficiat!

Koorlid in "Heilig Vuur" 8 april 2015

Mariëtte Burm-Cooijmans, koorlid en "Vriend van COV Excelsior" aan het woord in de rubriek "Heilig Vuur" in het Leidsch Dagblad van 8 april over muziektherapie, haar passie.

Welkom 14e Zakelijke Vriend 25 maart 2015

Wij verwelkomen opnieuw een nieuwe Zakelijk Vriend van Excelsior: "Mariëtte Burm Muziektherapie" te Leiderdorp.

In Memoriam: Elisabeth de Graaf-Roest ("Bep") 23 maart 2015

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden op maandag 23 maart van Elisabeth de Graaf – Roest. Zij was al sinds 1952 lid van ons koor en in die zin het oudste koorlid van de vereniging. Bep was een trouw koorlid en zij functioneerde met veel genoegen en toewijding binnen het koor.

Wij zijn met onze gedachten bij haar familie en wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Cantatedienst - Dorpskerk Leiderdorp 22 februari 2015

Medewerking aan cantatedienst Protestantse Gemeente Leiderdorp. Uitgevoerd werd:

Soliste: Kitty Jansen (sopraan)

Begeleiding: Niek van der Meij (orgel)

Dirigent: Hans van der Toorn

Voorganger: ds. Stephan Kurtzahn

affiche

Leidse scratchdagen 2015 15 februari 2015

COV Excelsior Leiderdorp was tijdens de Leidse Scratchdagen in de Pieterskerk goed vertegenwoordigd. Op deze foto de deelnemers op zondag 15 februari.

Weer een Zakelijke Vriend 12 februari 2015

Onze 13e zakelijk Vriend van Excelsior is: "Vixen Computerservice" uit Leiderdorp. Medio maart sloot "Mariëtte Burms Muziektherapie" zich als 14e zakelijk Vriend aan. Beiden van harte welkom!

Vernieuwde website online 23 januari 2015

Op 17 januari j.l. is de geheel vernieuwde website van COV Excelsior online gegaan! De website is overzichtelijker geworden door ondermeer gebruik van minder “knoppen”. Diverse pagina’s van deze en van externe websites kunnen via “links” worden geraadpleegd. Consistentie in opmaak maakt de site overzichtelijk en rustig. Het kleine beeld is verleden tijd: de site is beeldschermvullend geworden en er hoeft niet meer horizontaal te worden gescrolled.