Excelsior

Nieuws mei 2015

Na onze koorreis - gelezen op website "Amici Chorus" 18 mei 2015

May18th 2015

Cari Amici,

What an extraordinary experience to meet with such a lovely Dutch choir last week, rehearse together so amicabily and perform so effectively Vivaldi’s glorious Gloria!

Thank you for being such a hard working and trusting choir, so warm and outgoing, so welcoming, so willing to share your art and share hospitality. What a lovely party afterwards … a great place in which to perform music and to be able to share further the experience over a gloss of wine and a finger or two of taramasalata !

None of this is ever possible with out the hard work of a core group … whether in advance , in moving chairs, replacing chairs, arranging food, drinks, serving us all, clearing up! Thank you to all who contributed further to the success of the evening in addition to singing!

I bid farewell to Excelsior yesterday as they and Christopher contributed to the morning service , part of the annual programme of the Sacconi Festival at St Eanswythe’s Folkestone. I am sure we will be in contact soon to arrange our trip to Holland and to embark on the next project.

Website Amici Chorus

Koorreis naar Canterbury - Engeland 13-17 mei 13 mei 2015

Op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, zongen wij in St. Paul’s Church in Canterbury samen met Amici Chorus, onder leiding van professor Grenville Hancox en met begeleiding van een orkest:

Aansluitend zong "Excelsior" onder leiding van onze eigen maestro Hans van der Toorn en onder begeleiding door organist Christopher Gower op een mooi Engels orgel:

Soliste: Kitty Jansen - sopraan (Psalm 42)

Na afloop van de kerkdienst bood onze gastheer, Amici Chorus, ons in een zaal van deze kerk een prima verzorgde receptie aan. Er werd al gerept over een tegenbezoek van het Engelse koor aan COV Excelsior!

Op zondag 17 mei zong Excelsior een groot gedeelte van dezelfde cantate van Mendelssohn in de eeuwenoude St. Mary's & St. Eanswythe's Church in Folkestone. Dit gebeurde in de afsluitende kerkdienst van een festival voor kamermuziek. Ook nu werden we begeleid door organist Christopher Gower; weer op zo'n prachtig Engels orgel!

De deelnemers -koorleden en introducé's- hebben genoten van een in alle opzichten geslaagde koorreis. Met dank aan de koorreiscommissie, bestaande uit Haro Hielkema, Liesbeth Poslawsky en Agnes Verweij!

Plantjesmarkt 9 mei 2015

Op zaterdag 9 mei verkochten wij -net als voorgaande jaren- weer perkplantjes. Ook nu weer op twee plekken bij winkelcentrum Santhorst:

De plantjesmarkt is een initiatief van de Activiteitencommissie. Met de netto opbrengst financiert het koor mede haar concerten.

Dankbetuiging familie De Graaf mei 2015

COV Excelsior heeft een bedankkaart ontvangen met de tekst:

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven na het overlijden van mijn lieve vrouw en mijn lieve mamma Elisabeth de Graaf-Roest, Bep. Voor het medeleven en de steun in deze moeilijke tijd willen wij iedereen hartelijk bedanken. Dit hebben wij bijzonder op prijs gesteld.

Frans sr. en Frans jr.

Leiderdorp, mei 2015.