Excelsior

Nieuws januari 2016

Concert "Romantiek in de kerk" 23 januari 2016

Solisten:
Kitty Jansen - sopraan
Margot Kalse - alt
Jan-Willem Schaafsma - tenor
Bas Kuijlenburg - bas

Begeleiding:
Wim Dijkstra - orgel

Algehele leiding:
Hans van der Toorn

Zaterdag 23 januari 2016 in de Dorpskerk te Leiderdorp.

Open Repetitie / familie-repetitie 11 januari 2016

Maandag 11 januari 2016 was er een open repetitie in de Dorpskerk te Leiderdorp. Hoewel de opkomst van belangstellenden niet groot was, waren er twee mensen die aangaven dat zij graag willen blijven zingen bij COV Excelsior. Zij mogen nog een paar repetities meerepeteren. Als zij daarna door de stemtest komen, kunnen zij lid worden.