Excelsior

Welkom bij COV Excelsior Leiderdorp

COV Excelsior gevestigd te Leiderdorp is een koor met een rijke historie. Sinds de oprichting in 1896 worden zowel bekende als minder bekende oratoria, missen, cantates en andere religieuze muziek uitgevoerd.

Het koor telt circa 70 leden, staat onder leiding van Hans van der Toorn en heeft een actief bestuur en commissies die regelmatig concerten en reizen organiseren.

Recente voorbeelden uit het repertoire zijn:

Het koor maakte regelmatig concertreizen o.a. naar Frankrijk, Oostenrijk, Luxemburg, Slowakije, Duitsland en Engeland. De meest recente en bijzonder geslaagde koorreis ging in mei 2018 naar Berlijn, Duitsland.

Nieuwe leden welkom

Zangers in alle stemgroepen zijn welkom, vooral tenoren en bassen. Voor sopranen en alten geldt echter een tijdelijke ledenstop waarbij een wachtlijst wordt gehanteerd. Het beleid van het koor is gericht op verjonging van het ledenbestand. Daarom moedigen wij jongeren / jongvolwassenen aan om zich bij ons aan te sluiten.

Repetities

Maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur (behalve in de zomervakantie).
Dorpskerk Hoofdstraat 19 (hoek Eikenlaan) 2351 AA Leiderdorp.

Bankrekening koor:
NL38 INGB 0005 9479 58 t.n.v. COV Excelsior, Leiderdorp.

Aangesloten bij

| Privacy |

 • Herstart repetities per 31-8-2020 31 augustus 2020

  Na de Corona lockdown en de zomervakantie wordt het zangseizoen weer opgestart met eerbiediging van de RIVM Coronaregels.

  Het RIVM heeft na rijp beraad in samenwerking met Koornetwerk Nederland een protocol opgesteld waarbinnen zij het veilig acht om te zingen. We moeten 1,5 m van elkaar af staan in een goed geventileerde ruimte.
  Het hele koor op 1,5 m afstand zouden wij op de traditionele locatie niet kunnen plaatsen. We bereidden ons al voor op wisselende repetities. De ene week de ene helft en de andere de andere helft.
  Maar v.w.b. de ruimte werd de Dorpskerk, onze traditionele locatie, weliswaar groot genoeg geacht maar er waren twijfels over de mogelijkheden voor de ventilatie. Na een weinig zoeken is een locatie gevonden in de buurt die aan de eisen voldeed. Een sporthal met een geavanceerd ventilatiesysteem en met voldoende ruimte. Akoestisch suboptimaal, maar voldoende.

  Sporthal "Hoftuyn", Leeuwerikstraat 4, Leiderdorp

 • Corona ontwikkelingen per 16-5-2020 15 mei 2020

  Het concert op 10 oktober, samen met andere koren, in het kader van 400 jaar dorpskerk is eveneens afgelast.

  Er wordt vanuit de Kon.Chr.Zangersbond geadviseerd zeker niet vóór 1 september met de repetities te beginnen. In Delft is een onderzoek opgestart naar het effect van samenzang op de verspreiding van het virus en instituten als de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie adviseren zangers en blazers om voorlopig niet samen te gaan musiceren. (zie hier).
  In het bestuur waren manieren uitgedacht om te repeteren in 1,5 m maatschappij maar deze adviezen nopen tot terughoudend optreden.
  Voorlopig blijven we dus repeteren per video conference.

  De datum van de ALV was verschoven van 22 april naar 17 juni, maar zelfs dan is een fysieke samenkomst van al onze leden niet toegestaan. Het bestuur wil daarom overgaan tot een ALV langs electronische weg, mede vanwege het feit dat er een wetsvoorstel ligt om een electronische ALV te legaliseren.

Meer recent nieuws >


Sponsor onze verenigingskas ... met uw online aankopen!

Met SponsorKliks kunt u een financiële bijdrage leverenaan uw sponsordoel zonder dat het u een cent extra kost!

Zo kunt u COV Excelsior steunen: klik op de button (rechts) en u krijgt een overzicht van alle winkels en winkelketens  die meedoen met SponsorKliks. Selecteer de winkel waar u iets wilt aanschaffen en plaats uw bestelling. COV Excelsior ontvangt dan een kleine commissie. Lees meer ...

Acties

Wij organiseren ook andere geldwervingsacties om onze concerten te kunnen bekostigen.

Zakelijke Vrienden van COV Excelsior

Caroline Krul Coaching & Interim Management

Den Elzen Schoenmode

De Lierelei Muziektherapie