Excelsior

Welkom bij COV Excelsior Leiderdorp

COV Excelsior gevestigd te Leiderdorp is een koor met een rijke historie. Sinds de oprichting in 1896 worden zowel bekende als minder bekende oratoria, missen, cantates en andere religieuze muziek uitgevoerd.

Het koor telt circa 70 leden, staat onder leiding van Hans van der Toorn en heeft een actief bestuur en commissies die regelmatig concerten en reizen organiseren.

Recente voorbeelden uit het repertoire zijn:

Het koor maakte regelmatig concertreizen o.a. naar Frankrijk, Oostenrijk, Luxemburg, Slowakije, Duitsland en Engeland. De meest recente en bijzonder geslaagde koorreis ging in mei 2018 naar Berlijn, Duitsland.

Nieuwe leden welkom

Zangers in alle stemgroepen zijn welkom, vooral tenoren en bassen. Voor sopranen en alten geldt echter een tijdelijke ledenstop waarbij een wachtlijst wordt gehanteerd. Het beleid van het koor is gericht op verjonging van het ledenbestand. Daarom moedigen wij jongeren / jongvolwassenen aan om zich bij ons aan te sluiten.

Repetities

Maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur (behalve in de zomervakantie).
Dorpskerk Hoofdstraat 19 (hoek Eikenlaan) 2351 AA Leiderdorp.

Wegens Corona zijn de repetities qua locatie en uitvoering aangepast conform de richtlijnen van het RIVM. Momenteel repeteert het koor via Jitsi Meet.

Bankrekening koor:
NL38 INGB 0005 9479 58 t.n.v. COV Excelsior, Leiderdorp.

Aangesloten bij

| Privacy |

  • STEM-SMEER-SESSIES 19 februari 2021

    Tot 14 november hebben we geoefend in Sportzaal Hoftuyn. Toen ook dat niet meer mocht, hebben we een paar weken stilgelegen. Maar stilstand is achteruitgang, dus hebben we de draad in januari weer opgepakt. Het enige dat we nog konden gaan doen, is virtueel met elkaar zingen. We maken daarbij gebruik van Jitsi Meet en oefenen elke week met twee stemgroepen.

    Op 15 februari hebben we daar een nieuwe repetitievorm aan toegevoegd. Om je stem wat extra op te peppen, hebben we een repetitie geheel ingeruimd voor stemoefening en we noemen dat Stem-Smeer-Sessie. Omdat die oefeningen niet afhankelijk zijn van de stemsoort, konden we in een grotere groep samen oefenen en elkaar weer eens zien en spreken. Uiteindelijk heeft twee derde van het koor daaraan deelgenomen. Het was een bijzondere ervaring en misschien gaan we dit wel vaker doen.

Meer recent nieuws >


Sponsor onze verenigingskas ... met uw online aankopen!

Met SponsorKliks kunt u een financiële bijdrage leverenaan uw sponsordoel zonder dat het u een cent extra kost!

Zo kunt u COV Excelsior steunen: klik op de button (rechts) en u krijgt een overzicht van alle winkels en winkelketens  die meedoen met SponsorKliks. Selecteer de winkel waar u iets wilt aanschaffen en plaats uw bestelling. COV Excelsior ontvangt dan een kleine commissie. Lees meer ...

Acties

Wij organiseren ook andere geldwervingsacties om onze concerten te kunnen bekostigen.

Zakelijke Vrienden van COV Excelsior

Caroline Krul Coaching & Interim Management

Den Elzen Schoenmode

De Lierelei Muziektherapie