Excelsior

Koor

COV Excelsior is gevestigd te Leiderdorp en opgericht op 1 oktober 1896 onder de naam Christelijke Gemengde Zangvereniging. Het doel van de vereniging is het zingen van voornamelijk geestelijk repertoire en grote oratoriawerken, al dan niet begeleid door een instrumentaal ensemble of orkest.

Het koor kent een rijke historie, bekende en minder bekende oratoria, missen, cantates en motetten komen aan bod. Bovendien verleent het medewerking aan cantatediensten in de regio Leiden en neemt het incidenteel deel aan andere evenementen. Excelsior telt circa 60 leden. Vanaf december 2005 wordt COV Excelsior geleid door dirigent Hans van der Toorn.

Zoals elke vereniging streeft "Excelsior" naar het handhaven van de kwaliteit en liever nog naar de verbetering hiervan. Er wordt stemvorming aangeboden en de leden worden om de 4 jaar individueel getest om zo het zangniveau van het koor te waarborgen. Van de leden wordt verwacht dat zij wekelijks de repetitie bijwonen en ook thuis studeren. Zij kunnen ook online gebruik maken van per stemsoort op de ledenpagina van de website beschikbaar gesteld oefenmateriaal.

Excelsior repeteert iedere maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur, met uitzondering van feestdagen zoals tweede Paas- en Pinksterdag en de zomervakantie. De repetities vinden plaats in de Dorpskerk, Hoofdstraat 19 / hoek Eikenlaan te Leiderdorp.

De contributie bedraagt € 22,50 per maand, te betalen op ING-rekening NL38 INGB 0005 9479 58 t.n.v. COV Excelsior te Leiderdorp. Met ingang van januari 2025 zal de contributie € 25,00 per maand bedragen.

Lid worden

Als je het leuk vindt, mag je driemaal een repetitie op proef bijwonen. Vooraf hiervoor aanmelden is handig, omdat we je dan goed kunnen 'opvangen'. Als je lid wilt worden, zal de dirigent een stemtest afnemen om de plaats in het koor te kunnen bepalen. Die test is echt niet eng, want het gaat er heel ontspannen aan toe. Daarna kun je als projectlid of als gewoon lid ons koor komen versterken. Als projectlid bind je je niet aan een lidmaatschap, maar doe je mee met de repetities tot en met de uitvoering. Projectleden betalen in principe dezelfde contributie als vaste leden. Om een evenwichtiger leeftijdsopbouw van het koor te bevorderen, nodigen wij nadrukkelijk ook jonge mensen uit zich aan te melden! Kom en zing met ons mee!

Bij de tenoren en bassen zijn meerdere vacatures, maar aan TENOREN is het grootste gebrek.


Van nieuwe leden/projectleden wordt verwacht dat zij:

Nieuwe leden ontvangen bij aanvang van het lidmaatschap een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering. De contributie dient bij voorkeur per kwartaal, half jaar of per jaar overgemaakt te maken op de bankrekening van het koor.

Leden kunnen de bladmuziek in bruikleen krijgen of via het koor aanschaffen.

Bij uitvoeringen dragen de heren een zwart kostuum met wit overhemd en zwarte strik. De dames dragen een combinatie van een zwarte rok of lange zwarte broek met een zwarte blouse.

Inlichtingen bij Jan Molendijk, secretaris, tel. 06-57733471 of via e-mail (zie hieronder).

Correspondentieadres

Voortocht 23
2353 VA Leiderdorp
T: 06-57733471
E: info@covexcelsiorleiderdorp.nl