Excelsior

Grote Clubactie 15-9 tot 22-11 18 juni 2018

Wij doen weer mee met de jaarlijkse Grote Clubactie.
De landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie 2018 start op 15 september en eindigt 22 november. Onze leden gaan hun familie, vrienden en collega's in een e-mail vragen om online te doneren. Maar we gaan ook huis-aan-huis loten verkopen, waarbij de koper een eenmalige machtiging geeft voor afschrijving. De loten kosten weer € 3,00 per stuk. Hiervan krijgt COV Excelsior 80%, dus € 2,40 terug voor de verenigingskas. De opbrengst zal, net als die van de Anjercollecte, gebruikt worden om ons concert "Elias" op zaterdag 29 februari 2019 mogelijk te maken.

De balans is opgemaakt:de lotenboekjes zijn binnen. De penningmeester heeft de kas opgemaakt: er zijn in totaal 159 loten verkocht. Dat is een netto opbrengst van € 373,90 en een geweldig mooi resultaat dat bereikt is met 8 koorleden die actief loten zijn gaan verkopen. En veel koorleden die bij hen daadwerkelijk loten hebben gekocht. De top 3 van de verkopers heeft samen 125 loten verkocht. Een formidabele prestatie. Ongekroonde nummer 1 is Jos Huisman. Iedereen, verkopers en kopers, bedankt voor je deelname.