Excelsior

Herstart repetities per 31-8-2020 31 augustus 2020

Na de Corona lockdown en de zomervakantie wordt het zangseizoen weer opgestart met eerbiediging van de RIVM Coronaregels.

Het RIVM heeft na rijp beraad in samenwerking met Koornetwerk Nederland een protocol opgesteld waarbinnen zij het veilig acht om te zingen. We moeten 1,5 m van elkaar af staan in een goed geventileerde ruimte.
Het hele koor op 1,5 m afstand zouden wij op de traditionele locatie niet kunnen plaatsen. We bereidden ons al voor op wisselende repetities. De ene week de ene helft en de andere de andere helft.
Maar v.w.b. de ruimte werd de Dorpskerk, onze traditionele locatie, weliswaar groot genoeg geacht maar er waren twijfels over de mogelijkheden voor de ventilatie. Na een weinig zoeken is een locatie gevonden in de buurt die aan de eisen voldeed. Een sporthal met een geavanceerd ventilatiesysteem en met voldoende ruimte. Akoestisch suboptimaal, maar voldoende.

Sporthal "Hoftuyn", Leeuwerikstraat 4, Leiderdorp