Excelsior

STEM-SMEER-SESSIES 19 februari 2021

Tot 14 november hebben we geoefend in Sportzaal Hoftuyn. Toen ook dat niet meer mocht, hebben we een paar weken stilgelegen. Maar stilstand is achteruitgang, dus hebben we de draad in januari weer opgepakt. Het enige dat we nog konden gaan doen, is virtueel met elkaar zingen. We maken daarbij gebruik van Jitsi Meet en oefenen elke week met twee stemgroepen.

Op 15 februari 2021 hebben we daar een nieuwe repetitievorm aan toegevoegd. Om je stem wat extra op te peppen, hebben we een repetitie geheel ingeruimd voor stemoefening en we noemen dat Stem-Smeer-Sessie. Omdat die oefeningen niet afhankelijk zijn van de stemsoort, konden we in een grotere groep samen oefenen en elkaar weer eens zien en spreken. Uiteindelijk heeft twee derde van het koor daaraan deelgenomen. Het was een bijzondere ervaring en we gaan dit vaker doen.