Excelsior

Vrienden van COV Excelsior

Draagt u de koormuziek een warm hart toe en voelt u zich in het bijzonder betrokken bij ons koor? Word dan “Vriend van Excelsior” als u niet bij ons koor kunt of wilt komen zingen. Als Vriend draagt u eraan bij dat het koor de kosten van haar concerten kan blijven dragen. Iedere donatie is welkom, maar we vinden het belangrijk dat iedereen Vriend kan worden.

Particulier vriend bent u wanneer u minimaal € 20,00 doneert. U ontvangt dan minimaal één keer per jaar de Nieuwsbrief voor Vrienden om op de hoogte te blijven van de activiteiten van het koor. Ook krijgt u reductie op maximaal 2 toegangskaarten met gereserveerde plaatsen voor de door COV Excelsior te geven concerten.

Zakelijk vriend bent u wanneer u als bedrijf, ZZP- er of commerciële instelling een minimale jaarlijkse donatie doet van € 50,00. Behalve de gunsten van de particulier Vriend krijgt u in het jaar van betaling bovendien:

U kunt “Vriend van Excelsior” worden door u op te geven bij een lid van het koor of bij het secretariaat:

                    Nieuwsbrief oktober 2021

Uw donatie is welkom op bankrekeningnummer NL25 INGB 0004 8908 92 tnv Stichting Vrienden van COV Excelsior te Leiderdorp. Wanneer u minder doneert van de vermelde bedragen, profiteert u niet van de vermelde gunsten, maar zijn wij toch heel blij met uw gift! Een jaarlijkse donatie kunt u voor uw bedrijf opvoeren onder de noemer "Zakelijk kosten sponsoring / PR".

 

Klein concert voor onze Vrienden 

 Datum: zaterdag 20 november 2021. Plaats: Dorpskerk te Leiderdorp. (Aanmelden was mogelijk tot en met 31 oktober).

Let op: het concert gaat door maar is verplaatst naar de middag. Aanvangstijd is 16.00 uur. Gezien de beschikbare plaatsen in de kerk is het concert voor de Vrienden van ons koor die zich al eerder hebben aangemeld.

 

Onze zakelijke vrienden

Carla Krul Coaching &	Interim management Den Elzen Schoenenmode De Lierelei MKB Organizer

​​​​