Excelsior

Vrienden van COV Excelsior

Draag jij de koormuziek een warm hart toe en voel jij je in het bijzonder betrokken bij ons koor? Word dan “Vriend van Excelsior” als je niet bij ons koor kunt of wilt komen zingen. Als Vriend draag je eraan bij dat het koor de kosten van haar concerten kan blijven dragen. Iedere donatie is welkom, maar we vinden het belangrijk dat iedereen Vriend kan worden.

Particulier vriend ben je wanneer je minimaal € 22,50 doneert. Je ontvangt dan minimaal één keer per jaar de Nieuwsbrief voor Vrienden om op de hoogte te blijven van de activiteiten van het koor. Ook krijg je reductie op maximaal 2 toegangskaarten met gereserveerde plaatsen voor de door COV Excelsior te geven concerten.

Zakelijk vriend ben je wanneer je als bedrijf, ZZP- er of commerciële instelling een minimale jaarlijkse donatie doet van € 50,00. Behalve de gunsten van de particulier Vriend krijg je in het jaar van betaling bovendien:

Je kunt “Vriend van Excelsior” worden door je op te geven bij een lid van het koor of bij het secretariaat:

                    Nieuwsbrief oktober 2021

Jouw donatie is welkom op bankrekeningnummer NL25 INGB 0004 8908 92 tnv Stichting Vrienden van COV Excelsior te Leiderdorp. Wanneer je minder doneert van de vermelde bedragen, profiteer je niet van de vermelde gunsten, maar zijn wij toch heel blij met jouw gift! Een jaarlijkse donatie kun je voor je bedrijf opvoeren onder de noemer "Zakelijk kosten sponsoring / PR".​​​​