Excelsior

Vrienden van COV Excelsior

Draagt u de koormuziek een warm hart toe en voelt u zich in het bijzonder betrokken bij ons koor? Word dan “Vriend van Excelsior” als u niet bij ons koor kunt of wilt komen zingen. Als Vriend draagt u eraan bij dat het koor de kosten van haar concerten kan blijven dragen. Iedere donatie is welkom, maar we vinden het belangrijk dat iedereen Vriend kan worden.

Particulier vriend bent u wanneer u minimaal € 20,00 doneert. U ontvangt dan minimaal één keer per jaar de Nieuwsbrief voor Vrienden om op de hoogte te blijven van de activiteiten van het koor. Ook krijgt u reductie op maximaal 2 toegangskaarten met gereserveerde plaatsen voor de door COV Excelsior te geven concerten.

Zakelijk vriend bent u wanneer u als bedrijf, ZZP- er of commerciële instelling een minimale jaarlijkse donatie doet van € 50,00. Behalve de gunsten van de particulier Vriend krijgt u in het jaar van betaling bovendien:

U kunt “Vriend van Excelsior” worden door u op te geven bij een lid van het koor of bij het secretariaat:

                    Nieuwsbrief oktober 2021

Uw donatie is welkom op bankrekeningnummer NL25 INGB 0004 8908 92 tnv Stichting Vrienden van COV Excelsior te Leiderdorp. Wanneer u minder doneert van de vermelde bedragen, profiteert u niet van de vermelde gunsten, maar zijn wij toch heel blij met uw gift! Een jaarlijkse donatie kunt u voor uw bedrijf opvoeren onder de noemer "Zakelijk kosten sponsoring / PR".

Onze zakelijke vrienden:

Carla Krul Coaching &	Interim management Den Elzen Schoenenmode De Lierelei MKB Organizer

​​​​